Lediga lägenheter Lund

Just nu hittar du 6 hyresvärdar med 20 lediga lägenheter i Lund.

Beräknad väntetid för förstahandskontrakt: 3 månader


lund (23K) Många som söker lägenhet upplever bostadsbristen i Lund som uttalad. Söktrycket på lediga lägenheter är högt och många får vänta i flera år på att få en egen lägenhet.

Det är här vi kommer in i bilden. Vi är övertygade om att ju mer du vet om bostadsmarknaden i Lund, desto större är chansen att du blir erbjuden en bostad.

Istället för att söka bostad endast hos 1 eller 2 hyresvärdar har vi tagit fram en komplett lista över de större hyresvärdarna i Lund.

Söker du bostad hos alla dessa hyresvärdar ökar du drastiskt din chans för att erbjudas lägenhetsvisning och förstahandskontrakt Vi listar förnärvarande 6 hyresvärdar i Lund. Vid vår senaste uppdatering hade dessa hyresvärdar tillsammans 20 lediga lägenheter i Lund.

Ansöker du om bostad hos samtliga hyresvärdar i listan nedan och regelbundet skickar in ansökningar på lediga lägenheter beräknar vi din väntetid för förstahandskontrakt till 3 månader.


Akelius Fastigheter i Lund
Akelius är den enda fastighetsägaren i Lund som erbjuder bostadssökande förtur till lediga lägenheter. Vid vår senaste kontroll hade Akelius 3 lediga lägenheter i Lund. Akelius har beslutat att alla bostadssökande som öppnar sparkonto hos Akelius Spar skall få förtur till Akelius hyreslägenheter i Lund.


Jyma Fastigheter
Jyma är en privat hyresvärd i Lund med strax under 200 lägenheter i det egna beståndet. Du som söker bostad kan lämna intresseanmälan för hyreslägenhet direkt på hemsidan.


Lunds Kommuns Fastigheter
LKF (Lunds Kommuns Fastigheter) är den största hyresvärden i Lund med över 8 000 lägenheter i bestånder och 15 000 hyresgäster. Företaget ägs av kommunen och är ett allmännyttigt fastighetsbolag. Vid vår senaste kontroll hade denna hyresvärd 14 lediga lägenheter, antalet sökande per lägenhet är dock högt.


Stena Fastigheter
Stena Fastigheter har 4 stora bostadsfastigheter i Lund med ett stort antal hyresrätter i varje fastighet. Eventuella lediga lägenheter publiceras på Stenas hemsida där du även kan lämna en allmän intresseanmälan för bostad.


Tensor Fastigheter
I Lund har Tensor Fastigheter 98 lägenheter fördelade mellan 3 bostadsfastigheter. Lägenheterna är från 1-4 rok stora. Är bolaget i behov av nya hyresgäster skriver man detta på sin hemsida.


AF Bostäder (Studentbostäder)
AF Bostäder vänder sig till dig som är eller har avsikt att bli student i Lund. I centrala Lund har man idag nästan 6 000 studentbostäder. Lediga studentlägenheter läggs ut på AF Bostäders hemsida och förmedlas till sökande utefter kötid.